FAQ

FAQ

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Het rapport kan tevens gebruikt worden voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Wat kan een taxateur voor u betekenen?

Een taxateur bepaalt de waarde van een onroerend goed. Door zijn specialisme, objectiviteit, kennis en ervaring is een taxateur zeer goed in staat de waarde van uw perceel/woning te schatten. Deze waarde legt hij vast in een taxatierapport. Hierin leest u de gegevens die de taxateur verzameld heeft om tot de uiteindelijke waarde te komen. Een taxatierapport heeft tot doel een beter inzicht te bieden in de kwaliteiten van uw woning.

Waarom moet een woning getaxeerd worden?

Een taxatierapport geeft belangrijke gegevens van uw eigen huis of het huis dat u heeft gekocht. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.